Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NE vakinhoud I.1 Mondelinge vaardigheden36676/2864/2223/1/01
Studiegids

NE vakinhoud I.1 Mondelinge vaardigheden

36676/2864/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kuylen Dennis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Nederlands 1 Mondelinge vaardigheden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel oefen je je mondelinge taalvaardigheid aan de hand van diverse gespreksvormen en presentatietechnieken. Je verdiept je in de basiskennis van de fonetiek en fonologie, die je bestudeert om vervolgens uitgebreide en linguïstisch verantwoorde feedback te kunnen leveren op het taalgebruik van je medestudenten en leerlingen. Naast de taalkundige klankgerelateerde feedback word je ook bekwaamd in pragmatische en sociolinguïstische discoursanalyse. Zo pas je niet alleen de regels van de kunst toe in verschillende gespreksvormen, maar laat dit ook "code switching" toe. 

De focus van het OLOD ligt op de praktijk, waardoor aanwezigheid in de lessen en het zelfstandig doornemen van (online beschikbaar gesteld) cursusmateriaal onontbeerlijk is. 

Studiematerialen (lijst)

Nederlands 1: Mondelinge vaardighedenVerplicht
  • Auteur: Dennis Van der Kuylen
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00De kennistoets is een mondeling examen, waarbij 20 minuten per student wordt voorzien.
Semester 1Projectopdracht35,00De projectopdracht omvat de verschillende presentatie- en vaardigheidsopdrachten die gedurende het academiejaar worden afgewerkt. Deze opdrachten hebben allemaal het doel je mondelinge vaardigheden en het feedback geven daarop te verbeteren.
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00De permanente evaluatie voor vaardigheden omvat fonetische/fonologische kennis, lessimulaties, rollenspelen met feedback en andere genres die tijdens je latere lespraktijk aan bod zullen komen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00De kennistoets is een mondeling examen. Net zoals in eerste zittijd wordt 20 minuten per student voorzien. De leerstof is identiek.
Tweede examenperiodeProjectopdracht35,00De grote projectopdracht uit semester 1 wordt gewijzigd naar een individuele opdracht, zodat de werklast voor de student gelijk blijft. Deze omvat op die manier een (of meerdere kleine) presentatie(s).
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00De component vaardigheden "hands on permanent", die de verschillende opdrachten voor permanente evaluatie omvat uit het eerste semester, wordt in tweede zittijd herhaald. Voor groepsopdrachten wordt een individuele vervangtaak voorzien.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.