Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud II.1 De mens en zijn lichaam36522/2864/2223/1/03
Studiegids

BI vakinhoud II.1 De mens en zijn lichaam

36522/2864/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biologie II.1 De mens en zijn lichaam
Het basaal metabolisme of de grondstofwisseling van een individu omvat de energie die nodig is voor een individu in totale rust (niet slapend) zodat zijn onwillekeurige activiteiten zoals de adembewegingen, het slaan van het hart, het constant houden van de lichaamstemperatuur, geregeld blijven.
De leerstof in dit opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor om voornamelijk eindterm (ET) 6.29 (ook 6.28, 6.30 en 6.33 e.a.) over te brengen naar hun toekomstige leerlingen.

ET 6.29 De leerlingen leggen uit hoe stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen het functioneren van mens en dieren mogelijk maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Morfologie en fysiologie van de mens en andere gewervelde (chorda)dieren:

Orgaanstelsels bij vissen (orgaanstelsels en samenhang bij de mens);

Lichaamsbekleding bij chordadieren (de bouw en functies van de huid, aanhangsels, lichaamshygiëne, aanpassingen bij andere gewervelde dieren);

Ademhaling bij de chordadieren (proeven, beeldmateriaal, didactische modellen) en het effect van roken;

Voeding (het gebit, verteringsproeven, de voedingsdriehoek, oefening op een evenwichtige samenstelling, culturele verschillen, aanpassingen aan voeding bij andere gewervelde dieren);

Transport (het bloed, het hart en de bloedsomloop, ziekteverschijnselen en immunologische processen + de lymfe);

Dissectie van hart en longen;

Regulatie van de samenstelling van de weefselvloeistoffen. Uitscheiding (nieren, huid en ademhaling);

Voortplanting bij de mens + anticonceptie en SOA; Voortplanting bij andere dieren.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie II.1 De mens en zijn lichaamVerplicht
Studiewijzer Biologie II.1 De Mens en zijn lichaamVerplicht
10VoorBiologieVerplicht€ 50,00
www.bioplek.orgVerplicht
  • Auteur: diverse auteurs
www.sensoa.beVerplicht
www.vigez.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00schriftelijk 120 min.
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk; met verplichte aanwezigheid
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00mondeling, 20 minuten examentijd en 20 minuten voorbereiden (kennis en vaardigheid samen)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00mondeling examen, voor de kennis en vaardigheidstoets samen 20 minuten examen en 20 minuten voorbereiden.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.