Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR vakinhoud II.2 Bijzondere doelgroepen36778/2864/2223/1/74
Studiegids

BR vakinhoud II.2 Bijzondere doelgroepen

36778/2864/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Plaetinck Silke, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Na het verwerken van de theorie en de observatieopdracht heb je inzicht in de methodiek en didactiek van de verschillende doelgroepen: senioren en mensen met een beperking.


SENIOREN

 • Motorische kenmerken bij het ouder worden en de invloed van sportbeoefening op deze kenmerken
 • Specifieke didactiek en methodiek bij bewegingsactiviteiten
 • Specifiek beweegadvies bij chronische ouderdomsziekten
 • Beweegprogramma's
 • Eurofittest


MENSEN MET EEN BEPERKING

 • Kennis over het begrip 'handicap', indeling en kenmerken
 • Specifieke didactiek en methodiek
 • Kennis over de verschillende sporten voor mensen met een beperking: G-sport

Studiematerialen (lijst)

Cursus DoelgroepenVerplicht
 • Auteur: Silke Plaetinck
Studiewijzer DoelgroepenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitaal examen - 120'
AcademiejaarPortfolio25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitaal examen - 120'
Tweede examenperiodePortfolio25,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.