Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud II.1 Retail en styling36650/2864/2223/1/87
Studiegids

MO vakinhoud II.1 Retail en styling

36650/2864/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud II.1 Retail en styling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duyck Mireille, Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

- Winfakt: kassa en voorraadbeheer
- huisstijl ontwerpen in illustrator
- dossier van een winkel opmaken.
- prijsetiket ontleden en opmaken
- kassa instellen.
- verkoop : goederenontvangst, levering registreren
- verkopen uitvoeren
- artikelkennis: assortiment van de winkels en webhops
- artikelgroep, assortimentsgroep, assortimentsbreedte, assortimentsdiepte, assortimentslengte
- maatsystemen

- een winkel opstarten in Winfakt en alle gegevens invoeren

- trends & lifestyle: modestijlen
- commerciële vaardigheden toepassen in de mode-verkoop.
- Aanpas
- courante retouches uitvoeren.
- prijsberekeningen in functie van marktonderzoek

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursussen retail en styling op digitapVerplicht
DigitapVerplicht
kledingstukken retouche (herenhemden en jeansbroeken)Verplicht
Software Illustrator - inschrijving via de opleiding (bedrag op jaarbasis)Verplicht
Software winfakt freewareVerplicht
Textielgids voor modeontwerpersVerplicht
  • Auteur: Gail Baugh

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
  • Opmerking: hoor-en werkcolleges artikelenkennis, voorraad- en kassabeheer
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
  • Opmerking: praktijkoefeningen retouche
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht66,00Mondelinge verdediging projectopdracht artikelenkennis en kassabeheer - mondeling examen 20 min. per student.
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks34,00Praktijkexamen retouche - 180 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht66,00Mondelinge verdediging projectopdracht artikelenkennis en kassabeheer - mondeling examen 20 min. per student.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks34,00Praktijkexamen retouche - 180 min.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.