Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud II.2 Digital design36653/2864/2223/1/92
Studiegids

MO vakinhoud II.2 Digital design

36653/2864/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Mode
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud II.2 Digital design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duyck Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Basistekenen in illustrator, het programma leren kennen:
o Basisgereedschappen: pen, potlood en tekst
o Selectiegereedschap
o Vulgereedschap

Basistekenen met de Pen

Creatieve ideeën omzetten naar bruikbare digitale ontwerpen.

Een voorgetekend model digitaal wijzigen
Een digitale schets maken van artikelen

 • Vooraanzicht
 • Rugaanzicht

Stalen ontwerpen van stoffen

 • Kleurstalen
 • stoffen met print
 • stoffen met structuur

Verschillende combinaties voorstellen in een ontwerp, kleuren, motieven, stoffen en structuren
Het ontwikkelingsproces van een kledingstuk digitaal ondersteunen.

Het samenstellen van modellen vanuit de fashion sketches set-bibliotheken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursussen digital design op digitapVerplicht
DigitapVerplicht
Fashion sketches set (bibliotheken)Verplicht€ 20,00
Software Illustrator - inschrijving via de opleiding (bedrag op jaarbasis)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht75,00Projectopdracht indienen op afgesproken deadline
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Vaardigheidstoets: inleveren taken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Projectopdracht indienen op afgesproken deadline
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Vaardigheidstoets: inleveren taken

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.