Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud II.3 Atelier36655/2864/2223/1/63
Studiegids

MO vakinhoud II.3 Atelier

36655/2864/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud II.3 Atelier
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen de pijlers van de mode, namelijk creatie en lifestyle, realisatie, aanpas en vormgeving samen.

Vanuit een projectopdracht wordt de totaalstyling van een klant gemaakt.

- Analyse van de klant aan de hand van het stijltype, figuurtype en het seizoenstype.

- Ontwerpen van een outfit aan de hand van bovenstaande analyse.

- Ontwerpen van de patronen vanuit courant gebruikte methodes (basisopstelling, moulage, raderpatronen, ..)

- Uitwerken van het prototype aan de hand van de maten van de klant.

- Het prototype evalueren en aanpassen aan de hand van het ontwerp en de analyse van de klant.

- Kiezen van de juiste stoffen, materialen en bijhorigheden.

- Uitwerken van de outfit in de gekozen stoffen, materialen en bijhorigheden.

- De totaalstyling verzorgen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursussen vormgeving en technische fiches op digitapVerplicht
DigitapVerplicht
Stoffen en bijhorighedenVerplicht€ 80,00
Textielgids voor modeontwerpersVerplicht
  • Auteur: Gail Baugh

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Mondelinge verdediging van alle onderdelen van de projectopdracht - mondeling examen 15 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Mondelinge verdediging van alle onderdelen van de projectopdracht - mondeling examen 15 min.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.