Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NE vakinhoud II.1 Jeugdliteratuur36679/2864/2223/1/06
Studiegids

NE vakinhoud II.1 Jeugdliteratuur

36679/2864/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Nederlands 2 Jeugdliteratuur

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je verschillende genres en aspecten van jeugdliteratuur.

Je ervaart verschillende vormen van leesbevordering. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 2Verplicht€ 4,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Leesbeesten en boekenfeestenVerplicht€ 29,95
  • Auteur: Van Coillie Jan
Uitgelezen jeugdliteratuurAanbevolen€ 24,99
  • Auteur: V. Joosen, K. Vloeberghs

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Semester 2Portfolio25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Semester 2Portfolio25,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.