Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
TE vakinhoud II.3 Constructie36621/2864/2223/1/71
Studiegids

TE vakinhoud II.3 Constructie

36621/2864/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Techniek
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als TE vakinhoud II.3 Constructie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Pooter JP, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Constructie

Door zo veel mogelijk experimenten worden constructies gebruikt in de lessen techniek, onderzocht, bestudeerd en toegepast.

thema's:
• Stabiliteit en zwaartekracht
• Krachten op een constructie
• Verbindingstechnieken, montage en demontage
• Impact van constructies op milieu en samenleving
• Signalisatie en veiligheid op de werkvloer en in de samenleving

Toepassingen in de maatschappij en de industrie worden gekoppeld aan de beroepsgroepen en de verdere studiemogelijkheden voor de leerlingen.

Het opvolgen van de actualiteit en de evolutie van de ontwikkeling van huidige en nieuwe constructiemogelijkheden is een belangrijk ankerpunt.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Donkerblauwe voorbinder met AP-logoVerplicht€ 16,00
LijmpistoolVerplicht€ 15,00
SchuifmaatVerplicht€ 25,00
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
 • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Cool! 2Verplicht€ 17,50
 • Auteur: Biebuyck N., Descheemaeker M., Jansen I., Lemmens G., Tommelein M.
DOEZO - Multifunctionele techniekVerplicht€ 5,85
 • Auteur: Wim Broos, Steven Dehond, Swa Cremers, Sofie Cobbaert, Kim Schelfaut
DOEZO - OpzoekboekVerplicht€ 22,95
 • Auteur: Wim Broos, Steven Dehond, Swa Cremers, Sofie Cobbaert, Kim Schelfaut
DOEZO - Techniek in de maakVerplicht€ 5,85
 • Auteur: Wim Broos, Steven Dehond, Swa Cremers, Sofie Cobbaert, Kim Schelfaut
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00120' schriftelijk examen digitaal
Semester 2Projectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00120' schriftelijk examen digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student neemt uiterlijk de dag van inzage examen contact op met de lector. De opdracht wordt ingediend samen met het schriftelijk examen.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.