Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud I.1 Niet Confessionele Zedenleer36664/2864/2223/1/78
Studiegids

NCZ vakinhoud I.1 Niet Confessionele Zedenleer

36664/2864/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ vakinhoud I.1 Niet Confessionele Zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 71,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD krijg je als student een eerste overzicht van wat het onderwijsvak NCZ inhoudt en oefen je een eerste keer de nodige basisvaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Niet-confessionele Zedenleer, het vak. De geschiedenis en structuur (voornaamste aspecten, basisbegrippen) van het vak worden bekeken in de context van de geschiedenis van het onderwijs in België/Vlaanderen. Daarnaast wordt in dit OLOD ook een initiatie tot het leermeesterschap gegeven, in het bijzonder vormen van woordkunst en kritisch denken.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Niet-confessionele zedenleer in de klasVerplicht
  • Auteur: Cornelis G. (red.)
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen van 120min., op voorwaarde van 75% aanwezigheid tijdens hoorcolleges.
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Oefeningen leermeesterschap tijdens de CM
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen van 120min., op voorwaarde van 75% aanwezigheid tijdens hoorcolleges.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.