Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud I.2 Vrijzinnig humanisme36667/2864/2223/1/83
Studiegids

NCZ vakinhoud I.2 Vrijzinnig humanisme

36667/2864/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ vakinhoud I.2 Vrijzinnig humanisme
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 71,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en aard van de levensbeschouwing, en wordt verder aan de kritische integratie ervan gewerkt. Je leert de grote momenten van het humanisme kennen en verdiept je in de bijzonderheden van het vrije denken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Vrijzinnig Humanisme, de levensbeschouwing. De levensbeschouwing waarin men les volgt wordt verder geanalyseerd via de centrale begrippen. Bijzondere aandacht gaat naar de domeinen van het vrijzinnig humanisme, de inhoud en vormgeving van de relaties ik-zelf, ik-anderen en ik-wereld in deze levensbeschouwing. Het OLOD geeft de nodige achtergrondinformatie voor het ontwikkelen van eerste lessen in het verplichte themaveld Vrijzinnig Humanisme van het leerplan NCZ.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Vrijzinnig humanismeVerplicht
  • Auteur: Algoet P.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
  • Opmerking: In de mate van het mogelijke worden excursies en voordrachten door externen ingepland teneinde het Vrijzinnig Humanisme aanschouwelijk te maken.
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen van 120min., op voorwaarde van 75% aanwezigheid tijdens hoorcolleges.
Semester 1Onderzoeksopdracht20,00Opdrachten bij verschillende hoofdstukken, gericht op de integratie van de levensbeschouwing.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen van 120min., op voorwaarde van 75% aanwezigheid tijdens hoorcolleges.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00Bij falen op opdrachten voor de eerste examenkans, wordt een geindividualiseerde opdracht opgegeven.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.