Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BE/EC I.1 Handel36445/2864/2223/1/04
Studiegids

BE/EC I.1 Handel

36445/2864/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als BE/EC I.1 Handel
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Algemene economie richt zich tot de algemeen maatschappelijke fenomenen m.b.t. keuzes die moeten worden gemaakt. Bv. werkloosheid, inflatie, economische groei … Handelseconomie behandelt de commerciële items (handel = ruilen van goederen). Bv. factuur, btw, overschrijving …

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Inleiding en situering

2 Ondernemingen en bedrijven

3 Handel en handelaar

4 Kopen en verkopen

5 Betaling

6 Verzekering

7 Krediet

8 Gezinnen: belastingen, consumptie en sparen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus HandelVerplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk (120')
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00mondeling en schriftelijk - het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen (à 3/4) naar de tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijk (120')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen (à 3/4) naar de tweede examenperiode

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.