Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BE/EC vakinhoud II.2 Boekhouden - analyse en uitdieping36825/2864/2223/1/23
Studiegids

BE/EC vakinhoud II.2 Boekhouden - analyse en uitdieping

36825/2864/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als BE/EC vakinhoud II.2 Boekhouden - analyse en uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bedrijfsorganisatie/Economie Boekhouden - basis en Bedrijfsorganisatie/Economie Boekhouden - resultaten gaan deze cursus vooraf: we startten van nul, werkten met de voornaamste balansrekeningen en bestudeerden grondig de resultaten en het afsluiten van het boekjaar.

In Bedrijfsorganisatie/Economie Boekhouden - analyse en uitdieping berekenen en interpreteren we een aantal kengetallen, analyseren we de boekhouding horizontaal en verticaal en gaan we ten slotte dieper in op een aantal actief- en passiefrekeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Analyse van de resultaten

2 Analyse van de balans

3 Horizontale en verticale analyse

4 Opdracht = analyse van een Belgisch jaarverslag

5 Studie van enkele activa (Oprichtingskosten, Materiële/Immateriële/Financiële vaste activa, Overlopende rekeningen ...)

6 Studie van enkele passiva (Kapitaal, Uitgiftepremies, Herwaarderingsmeerwaarden, Kapitaalsubsidies, Overlopende rekeningen ...)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Boekhouden - analyse en uitdiepingVerplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00opdracht, schriftelijk
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00opdracht, schriftelijk
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00schriftelijk (120')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.