Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leerlabs32113/2865/2223/1/52
Studiegids

Leerlabs

32113/2865/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Leerlabs
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Leerlabs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Laet Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In groep sta je stil bij een aantal materialen die je uitwerkte voor je werkplek. Je bekijkt deze materialen samen, onder begeleiding van een lector, en toetst deze aan de geziene leerstof in andere opleidingsonderdelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student ontwerpt en voert, vanuit persoonlijke groeipunten, een of meerdere lesfasen uit
L: interactie: inspirerend coachen
De student geeft gerichte en coachende feedback aan medestudenten
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student destilleert voor hem waardevolle elementen uit feedback van medestudenten en lectoren
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student analyseert leermaterialen van medestudenten kritisch
De student optimaliseert eigen (leer)materialen na een kritische analyse van deze en de materialen van medestudenten
de student analyseert eigen (leer)materialen kritisch

Leerinhoud

Je werkt voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal…). In groep, onder begeleiding van een lector, sta je stil bij deze materialen met als doel om ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen.

Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio.

Leren van en met elkaar staat dus centraal. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00