Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren en ontwikkelen32107/2865/2223/1/42
Studiegids

Leren en ontwikkelen

32107/2865/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Leren en ontwikkelen
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Leren en ontwikkelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): De Laet Els, Geens Leen, Hoet Hans, Lahaye Michel, Lugghe Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aanreiken van kaders die leren en ontwikkelen bij adolescenten beïnvloeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student kan de belangrijkste uitdagingen en kenmerken van een adolescent benoemen, er eigen voorbeelden van geven en tenslotte koppelen aan recente inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, motivatietheorie en geheugenleer.
De student kan de belangrijkste uitdagingen van leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsuitdagingen herkennen in een casus en koppelen aan de juiste theoretische begrippen en inzichten.
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student kan gerichte tips en adviezen geven om leren effectiever te maken, de motivatie bij leerlingen te verhogen en studieproblemen of moeilijkheden beter aan te pakken.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Adolescentiepsychologie
 • Leren & Geheugen
 • Ons Feilbaar Brein
 • Motivatie
 • Faalangst
 • ADHD
 • Dyslexie en Dyscalculie
 • ASS bij normaalbegaafde leerlingen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen136,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)