Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijs in de samenleving32108/2865/2223/1/76
Studiegids

Onderwijs in de samenleving

32108/2865/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Onderwijs in de samenleving
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Onderwijs in de samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Verstockt Inge
Andere co-titularis(sen): Hoet Hans, Vermylen Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Inzicht verwerven in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

J: interactie: constructief samenwerken
De student legt de samenstelling, werking, functie en beslissingen van de verschillende raden uit.
De student legt de werking van het CLB uit.
K: interactie: diversiteit hanteren
De student verduidelijkt de ondersteuning vanuit het beleid mbt. gelijkheid en diversiteit.
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student past de bevoegdheden van de overheid inzake onderwijs toe.
De student past de Vlaamse onderwijsstructuur toe.
De student past de werking, functie en beslissingen van de inspectie toe.
De student past gevolgen van vrijheid van onderwijs toe.
De student past het onderwijsstructuur gerelateerde begrippenkader toe.
De student legt de werking van het Vlaamse onderwijsbeleid uit
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
De student past de regels van de leerplicht toe.

Leerinhoud

 • Vlaamse onderwijsstructuur 
 • werking van het Vlaamse onderwijsbeleid
 • onderwijsstructuur gerelateerde begrippenkader
 • leerplicht 
 • samenstelling, werking, functie en beslissingen van de verschillende raden
 • inspectie
 • CLB 
 • vrijheid van onderwijs 
 • ondersteuning vanuit het beleid mbt. gelijkheid en diversiteit
 • bevoegdheden van de overheid inzake onderwijs 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00