Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren in gesimuleerde contexten32103/2865/2223/1/03
Studiegids

Leren in gesimuleerde contexten

32103/2865/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Leren in gesimuleerde contexten
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Leren in gesimuleerde contexten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Claus Greet, De Beule Els, Frijters Nelis, Geens Leen, Heuvelmans Rony, Hoet Hans, Kustermans Stijn, Stevens Miek, Vertongen Marjo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF simultaan te volgen met Algemene didactiek) EN (eerder ingeschreven voor Vakdidactiek A OF simultaan te volgen met Vakdidactiek A) OF geslaagd voor Algemene didactiek.

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen in een veilige omgeving, rekening houdend met eigen groeipunten

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B: leerbevordering: doelgericht werken
stimuleert vakgerichte attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een krachtige leeromgeving
voert de les uit, vertrekkende vanuit eigen groeipunten
Ontwerpt een les vertrekkend vanuit eigen groeipunten
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
integreert theorie en praktijk in een lesontwerp
I: interactie: de klas managen
zet bewust in op veiligheid tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een les
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gerichte feedback aan collega's
G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zichzelf, vanuit gerichte feedback, bij

Leerinhoud

Vanuit eigen groeipunten en/of geformuleerde werkpunten door de lector ontwerp je zelf les(fasen). Je oefent deze met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een lector. Je stuurt je eigen handelen bij aan de hand van feedback van medestudenten en de lector. 

Je transfereert de ervaring die je opdeed tijdens het olod “communicatieve vaardigheden” naar deze context (geven van feedback).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Voor dit opleidingsonderdeel is 80% aanwezigheid verplicht.