Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk B32104/2865/2223/1/37
Studiegids

Praktijk B

32104/2865/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Praktijk B
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Praktijk B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie, Claus Greet, De Belder Imke, De Beule Els, De Grave Hanne, Kustermans Stijn, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A.

Korte omschrijving

Uitwerken en uitvoeren van lesfasen in de schoolcontext; verder uitwerken van portfolio ahv ondermeer supervisie

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Omschijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert de uitgewerkte les doelgericht uit
Analyseert een les vanuit de specifiek aangereikte vakdidactiek
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden
gebruikt en vermeldt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
G: interactie: taal ontwikkelen
stimuleert een gepast en vakgericht taalgebruik bij leerlingen
Hanteert mondeling en schriftelijk gepast taalgebruik
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
Voert aan de stage verbonden administratie correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
de student gaat gepast om met de verwachtingen van de stageschool

Leerinhoud

In deze stage observeer je een klasgroep voor het vak/de vakken die je zal geven. Je voert, nadat je je een beeld vormde van de beginsituatie, een aantal lessen in co-teaching uit met je mentor.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (lijst)

digitale leeromgeving lesmateriaalVerplicht
extra materiaal op DigitapVerplicht
LesmateriaalVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
Stagereglement OTVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context60,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.