Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Praktijkstudie25803/2863/2223/1/90
Studiegids

Praktijkstudie

25803/2863/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dierckx Ellen
Andere co-titularis(sen): Thielemans Magda, Van Kerkhoven Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel gaat de student op zoek naar het eigen competentieprofiel in relatie tot het kunstenaarschap.

Doel:
Kijk op het werkveld van de toekomstige teaching artist verbreden.
De visie op het kunstenaarschap in relatie tot de maatschappij ontdekken en versterken en zo de vaardigheden van de teaching artist versterken/verbreden/verdiepen.


Per activiteit één reflectieverslag opmaken van 1 A4.
Indienen van de verslagen via Digitap ten laatste op 1 juni van dat academiejaar


Onderwijsorganisatie (tekst)

* Zelfstandig plannen van de verschillen opdrachten
* Reflectie
* Documenteren van de verschillende onderdelen in een portfolio.
* Opmaak van portfolio van de activiteiten en indien in Digitap.

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor de Verkorte Educatieve Bachelor Muziek en podiumkunsten. Of beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor het Educatief Graduaat Dans.OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Observeert, analyseert en reflecteert op een breed scala aan artistieke praktijken/stijlen tijdens bijgewoonde activiteiten
Reflecteert op de eigen artistieke praktijk in relatie tot het bredere werkveld
Analyseert verschillende artistieke benaderingen, didactische werkvormen en methoden tijdens workshops, studiebijeenkomsten en studiedagen
Onderzoekt, observeert en analyseert nieuwe trends en denkt na over hoe dit van toepassing is op de eigen (onderwijs)praktijk
Reflecteert op kritische wijze na deelname aan een gekozen activiteit
Neemt deel aan discussies over de huidige artistieke praktijk binnen de hedendaagse artistieke gemeenschap
Onderbouwt persoonlijke keuzes in relatie tot de eigen visie als Teaching Artist, opgebouwd vanuit observatie en deelname aan workshops, voorstellingen, seminars en studiedagen

Leerinhoud

EDUCATIEVE BACHELOR MUZIEK:

Dit opleidingsonderdeel komt overeen met Inleiding tot de Klavierpraktijk. Neem hiervoor contact met de docent: Joost Van Kerckhoven.


EDUCATIEVE BACHELOR DRAMA EN EDUCATIEF GRADUAAT DANS:

In dit opleidingsonderdeel gaat de student op zoek naar het eigen competentieprofiel in relatie tot het kunstenaarschap.

Doel:
Kijk op het werkveld van de toekomstige teaching artist verbreden.
De visie op het kunstenaarschap in relatie tot de maatschappij ontdekken en versterken en zo de vaardigheden van de teaching artist versterken/verbreden/verdiepen.
De student stelt zelfstandig een pakket samen en legt dit voor aan de artistiek coördinator ter goedkeuring.
Het totale pakket komt overeen met 30 uur.

Inhoud
3 studiepunten staat voor 30u
1 A4 verslag per activiteit

• Minimaal één voorstelling bijwonen van de drie verschillende domeinen (dans, drama en muziek) (3 uur per activiteit)
• Voorstelling gaan kijken waarvan een didactisch map bestaat. De map mee indienen (3 uur)
• Gaan kijken naar één van Educatieve Masterproeven van een medestudent (3 uur)
• Deelnemen aan Nextdoors (6 uur)
• Debat bijwonen (bijvoorbeeld van Kunstenpunt, Danspunt…) (3 uur)
• Boek rond kunsteducatie lezen en reflectie opmaken over toepassing in eigen praktijk (6 uur)
• Neemt deel aan één of meerdere sessies uit het aanbod ‘Ondernemerschap’ van AP-Hogeschool (3 uur)
• Eigen inbreng, voorstel in overleg met de coördinator

TOTAAL 30 uur

Per activiteit één verslag opmaken van 1 A4 en als besluit een eindreflectieverslag schrijven.
De verslagen één PDF-document via Digitap indienen, ten laatste op 1 juni.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Toetsing 

INHOUD
- Is het verslag van de activiteiten volledig?
- Stelde de student een gevarieerd programma samen
- Bleek uit de samenstelling dat de student zijn eigen kunstenaarschap wilde verbreden?
- Kwam de student tot inzichten?
- Keek de student op een kristisch manier?
- Kan de student de eigen mening helder fomuleren?


VORMGEVING
- Is de vormgeving verzorgd (tekst, schema's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, geluidsopnames, videomateriaal)?
- Is er een heldere structuur?
- Is het taalgebruik verzorgd?
- Is de spelling correct?