Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk A32099/2846/2223/1/00
Studiegids

Praktijk A

32099/2846/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk A
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie, Claus Greet, De Grave Hanne, Geens Leen, Hoet Hans, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

Kennismaken met de school, observeren, opstart portfolio ahv onder meer supervisie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalgebruik tegen collega's en leerlingen
zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
Observeert een onderwijsactiviteit met een groep leerlingen en reflecteert over het proces en product
Situeert zichzelf als aspirant leraar, rekening houdend met de schoolbrede activiteiten
zelfontwikkeling: planmatig handelen
Leeft afspraken stipt en nauwkeurig na
leerbevordering: talentgericht differentiëren
Analyseert een les vanuit een aangereikt didactisch referentiekader

Leerinhoud

Je maakt kennis met je rol als leraar binnen de school.
Dit doe je door gericht in verschillende situaties te observeren. Je observeert aan de hand van een aangereikt referentiekader.
In groep wordt het portfolio opgestart en worden ervaringen over deze stage uitgewisseld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren11,00 uren
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context50,00