Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Communicatieve vaardigheden2368/2846/2223/1/80
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/2846/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Communicatieve vaardigheden
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Communicatieve vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Beule Els
Andere co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie, Goethals Sofie, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

Om tot open communicatie te komen, moeten we de manier waarop mensen communiceren kunnen analyseren, en daarbij een inzicht verwerven in onze eigen manier van communiceren. Welke technieken kunnen we hanteren om efficiĆ«nt te communiceren? We werken in deze module zowel aan inzichten, als aan gespreksvaardigheden, zowel schriftelijke als mondelinge communicatie- en overlegvormen die typisch zijn voor een schoolcontext. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student spreekt voor een groep in een onderwijscontext met aandacht voor verbale-, non-verbale en paraverbale communicatie- en stemtechnieken.
K: interactie: diversiteit hanteren
De student communiceert verbindend in zijn/haar rol als leerkracht in een context van diversiteit.
L: interactie: inspirerend coachen
De student gebruikt aangepaste gesprekstechnieken in diverse onderwijsgerelateerde gesprekssituaties.
De student geeft effectieve schriftelijke en mondelinge feedback.
J: interactie: constructief samenwerken
De student past het communicatieschema toe op hun rol als leerkracht.

Leerinhoud

Het communicatieschema toepassen op onderwijs
Gesprekstechnieken verkennen: het geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, actief luisteren, verbindend communiceren, verbale, paraverbale en non-verbale communicatie 
Gesprekstechnieken inoefenen: gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten, ouders, collega’s en andere onderwijsparticipanten: kennismakingsgesprek, probleemoplossend gesprek, slechtnieuwsgesprek, … 
Inzicht krijgen in interculturele communicatie en ontwikkelen van diversiteitscompetenties

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00