Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Taalontwikkelend lesgeven32102/2846/2223/1/05
Studiegids

Taalontwikkelend lesgeven

32102/2846/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Taalontwikkelend lesgeven
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Taalontwikkelend lesgeven
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Grave Hanne
Andere co-titularis(sen): Hicketick Anja, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Digi(taal)vaardig OF simultaan te volgen met Digi(taal)vaardig) EN (eerder ingeschreven voor Communicatieve vaardigheden OF simultaan te volgen met Communicatieve vaardigheden).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel brengen we de verschillende taalcompetenties in kaart waarover een leerkracht moet beschikken. We bespreken de pijlers van taalontwikkelend lesgeven en bekijken daarbij verschillende concrete voorbeelden. We brengen mogelijke talige struikelblokken in kaart en reiken hulpmiddelen aan om deze weg te werken. Taal kan immers in alle vakken voor problemen zorgen, met name voor meertalige en/of taalzwakke leerlingen. Ook taalsterke leerlingen hebben echter baat bij de handvaten die we meegeven, bv. bij het aanbrengen van nieuwe vaktermen en het uitwerken van de instructies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
Legt het gebruik en nut van Standaardnederlands en andere registers in een grootstedelijke onderwijscontext in eigen woorden uit.
Bespreekt het verschil tussen vak-, school- en thuistaal.
Past de principes context, interactie en taalsteun toe op een lesvoorbereiding uit het eigen vakgebied.
Reikt taalontwikkelende strategie├źn aan om zijn leerlingen te laten lezen, schrijven, spreken en luisteren in functie van een optimale verwerving van de vakinhouden.
Reflecteert over zijn eigen taalontwikkelend handelen.
B: leerbevordering: doelgericht werken
Herkent en benoemt talige doelen in de lesdoelstellingen.

Leerinhoud

Het debat verkennen rond het taalgebruik van de leerkracht in de grootstedelijke onderwijscontext. Het kader en de toepassingsmogelijkheden van taalontwikkelend lesgeven verkennen met het oog op de talige diversiteit in de klas. Een beknopt lesscenario analyseren en opstellen aan de hand van de pijlers van taalontwikkelend lesgeven. Voorbeelden verkennen en opstellen van toegankelijk leermateriaal. Aandacht besteden aan de instructiefase, taalontwikkelende werkvormen, leerbevorderende vragen en (vak)termen in het eigen lesscenario. Taalfeedback geven als onderdeel van de taalontwikkeling van de (taalzwakke) leerlingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00