Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Klasmanagement32105/2846/2223/1/10
Studiegids

Klasmanagement

32105/2846/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Klasmanagement
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Klasmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Geens Leen, Hendrickx Ann, Heuvelmans Rony, Hicketick Anja, Hoet Hans, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Korte omschrijving

Vaardig worden in het managen van een klas door belangrijke kaders hieromtrent toe te passen

OLR-Leerdoelen (lijst)

I: interactie: de klas managen
De student past de principes van groepsdynamica toe op een klasgroep
De student herkent in een casus signalen van ordeverstorend gedrag en reageert hier constructief op
De student past principes van situationeel leiderschap toe op casussen
De student past strategieën van grenzenstellend optreden (reactief klasmanagement) toe op casussen
De student werkt een organisatorisch efficiënt leerklimaat (preventief klasmanagement) uit
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student omschrijft zijn eigen leiderschapsstijl
De student zet eigen gedrag bewust in om communicatie te beïnvloeden via symmetrisch en/of complementair gedrag
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student zet algemene leerkrachtvaardigheden constructief in

Leerinhoud

De studenten werken rond volgende leerinhouden: 

* Principes van groepsdynamica: fasen van groepvorming, kenmerken klasgroep ...
* Organisatorisch efficiënt leerklimaat: regels en afspraken, organisatievermogen, participatie leerlingen, procedures, timemanagement...
* Principes van leidinggeven: situationeel leiderschap, roos van Leary, nieuwe autoriteit ...
* Strategieën van grenzenstellend optreden: gedragsverandering, sociale bekrachtiging, interventietechnieken ... 
* Omgaan met leerlingengedrag vanuit de sociaal-affectieve benadering en pedagogische tact via de zelfdeterminatietheorie, Rogeriaanse grondhouding, …

Studiematerialen (lijst)

Extra oefeningen en teksten via DigitapVerplicht
Presentaties tijdens de les gebruiktVerplicht
Studiewijzer (beschikbaar via Digitap)Verplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Reader 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00