Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Zorg op school32106/2846/2223/1/44
Studiegids

Zorg op school

32106/2846/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Zorg op school
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Zorg op school
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Goethals Kristin, Goethals Sofie, Hancké Tom, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel biedt een aantal theoretische kaders om zorg op school en in de klas te organiseren en het reikt een model aan om een oplossingsgericht zorggesprek met leerlingen te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: diversiteit hanteren
De student (h)erkent specifieke noden en behoeften van de leerling en legt uit hoe hij, indien nodig, gepast kan doorverwijzen
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de socio-emotionele behoeften van de leerlingen
De student heeft oog voor de perspectieven van de verschillende betrokken bij zorggesprekken en - processen.
interactie: inspirerend coachen
De student past specifieke technieken toe in zorggesprekken met leerlingen.
interactie: constructief samenwerken
de student legt de rol en de plaats van de verschillende actoren binnen en buiten de school uit; met oog voor de deontologische code van deze partners
zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student gaat bewust om met zelfzorg.
leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student benoemt de domeinen van geïntegreerde zorg.
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de leerbehoeften van de leerlingen

Leerinhoud

- Geïntegreerde leerlingenbegeleiding op 4 domeinen (leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg)
- Zelfzorg (omgaan met planning, stress, faalangst, belemmerende gedachten, …)
- Zorg voor de leerlingen: via zorggesprekken vanuit een Rogeriaanse grondhouding op basis van het probleemoplossend model de veerkracht en het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen versterken
- Zorg in de klas en op school: deontologische code, proactieve cirkels, zorgcontinuüm, het ondersteuningsmodel, …

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00