Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk profileren32112/2846/2223/1/54
Studiegids

Praktijk profileren

32112/2846/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk profileren
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk profileren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Claus Greet, Frijters Nelis, Hicketick Anja, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Vakdidactiek B OF eerder ingeschreven voor Vakdidactiek B OF simultaan te volgen met Vakdidactiek B.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

Vanuit eigen intetesse en/of leerbehoefte kies je zelf een praktijksituatie waarin je aan de slag gaat als lesgever en/of begeleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft op een heldere manier weer hoe de opgedane ervaring heeft bijgedragen aan zijn professionele identiteit
gaat gericht om met feedback van lectoren
zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten te verrijken
kiest vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte een specifieke (onderwijs)praktijk en motiveert zijn keuze
leerbevordering: talentgericht differentiƫren
voert activiteiten doelgericht uit en creƫert een werkbare en activerende leeromgeving
werkt een educatief pakket uit voor een specifieke doelgroep
leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en het product

Leerinhoud

Vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte ontwerpen en uitvoeren van educatieve begeleiding waarbij een krachtige leeromgeving ontwikkeld wordt.

Verdere uitwerking van portfolio.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leermateriaal:

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren5,50 uren
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio60,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context40,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.