Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Algemene didactiek31988/2858/2223/1/22
Studiegids

Algemene didactiek

31988/2858/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Algemene didactiek
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Algemene didactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Hancké Tom, Heuvelmans Rony, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je, hoe je vanuit een aangeboden kader, een goede les vorm kan geven. Belangrijk hierbij is om meteen rekening te houden met de diversiteit binnen je klasgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B: leerbevordering: doelgericht werken
kadert doelstellingen binnen macro-, meso-, micro- en nano-niveau
operationaliseert leerplandoelen tot concrete lesdoelen
selecteert, vertrekkende vanuit een beginsituatie, gepaste leerplandoelen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
koppelt geschikte leerinhouden aan doelstellingen
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
past de aspecten van de beginsituatie toe op een casus
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
koppelt aan doelstellingen geschikte onderwijsactiviteiten (werkvormen, didactische principes en media)
legt de didactische principes uit en illustreert deze met voorbeelden
legt differentiatiemogelijkheden uit en geeft aan waar hij wanneer voor kiest
selecteert gepaste werkvormen in functie van de te bereiken doelen en de beginsituatie
selecteert geschikte leermiddelen en motiveert zijn keuze
stemt de leerinhouden af op de beginsituatie
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
selecteert de gepaste evaluatievorm en motiveert zijn keuze

Leerinhoud

Aan de hand van een didactisch kader zet je de eerste stappen in het ontwerpen van een goede les. Je leert welke elementen hierbij belangrijk zijn en maakt de vertaling naar een eenvoudige lesvoorbereiding.

Je leert hoe je de beginsituatie van je klasgroep kan bepalen, hoe je doelen formuleert, welke werk- en groeperingsvormen je kan inzetten, welke leermaterialen je kan gebruiken,  hoe je kan evalueren en differentiëren.

We hebben steeds oog voor de diversiteit van de klasgroep.

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,50 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen131,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00