Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Digi(taal)vaardig32100/2858/2223/1/47
Studiegids

Digi(taal)vaardig

32100/2858/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Digi(taal)vaardig
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Digi(taal)vaardig
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Ruttens Inge, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Korte omschrijving

Inzetten op eigen digitale en taal-vaardigheid. Omdat het belangrijk is om jouw leerlingen leerstrategieën aan te leren worden deze aangeleerd zodat ook jij ze kan inzetten tijdens deze opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
gebruikt internettoepassingen en mailing op een gepaste manier
geeft met schriftelijke ondersteuning een korte, heldere uiteenzetting.
hanteert een passend(e) en correct(e) taalgebruik en uitspraak
schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica
kan de 13 taaldoelen toepassen op de eigen onderwijspraktijk
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan softwarepaketten gebruiken (word, excel) om administratieve taken correct te volbrengen
ontwerpt een wordtekst met een aan de context aangepaste lay-out
Zet plannings- en leerstrategieën functioneel in
J: interactie: constructief samenwerken
verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
raadpleegt betrouwbare bronnen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan PowerPoint (Prezi, webquest, …) gebruiken om zijn lespraktijk gepast te ondersteunen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je eigen digitale en taalvaardigheden. Wat jij nodig hebt om digitaal en taalvaardig optimaal te functioneren in de opleidings- en schoolcontext staat centraal. Er wordt stilgestaan bij spelling, grammatica, het schrijven van korte teksten en het functioneel gebruik van Microsoftpakketten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00