Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren en ontwikkelen32107/2858/2223/1/91
Studiegids

Leren en ontwikkelen

32107/2858/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Leren en ontwikkelen
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leren en ontwikkelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Lahaye Michel, Lugghe Luc, Schoenmakers Jan, Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 175,00 uren

Korte omschrijving

Aanreiken van kaders die leren en ontwikkelen bij adolescenten beïnvloeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student kan gerichte tips en adviezen geven om leren effectiever te maken, de motivatie bij leerlingen te verhogen en studieproblemen of moeilijkheden beter aan te pakken.
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student kan de belangrijkste uitdagingen en kenmerken van een adolescent benoemen, er eigen voorbeelden van geven en tenslotte koppelen aan recente inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, motivatietheorie en geheugenleer.
De student kan de belangrijkste uitdagingen van leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsuitdagingen herkennen in een casus en koppelen aan de juiste theoretische begrippen en inzichten.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Adolescentiepsychologie
 • Leren & Geheugen
 • Ons Feilbaar Brein
 • Motivatie
 • Faalangst
 • ADHD
 • Dyslexie en Dyscalculie
 • ASS bij normaalbegaafde leerlingen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen161,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)