Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren in gesimuleerde contexten32103/2858/2223/1/52
Studiegids

Leren in gesimuleerde contexten

32103/2858/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Leren in gesimuleerde contexten
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leren in gesimuleerde contexten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Heuvelmans Rony, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF simultaan te volgen met Algemene didactiek) EN (eerder ingeschreven voor Vakdidactiek A OF simultaan te volgen met Vakdidactiek A).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 196,00 uren

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen in een veilige omgeving, rekening houdend met eigen groeipunten

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
I: interactie: de klas managen
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
zet bewust in op veiligheid tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een les
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zichzelf, vanuit gerichte feedback, bij
B: leerbevordering: doelgericht werken
stimuleert arbeidsmarkt gerichte attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
integreert theorie en praktijk in een lesontwerp
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gerichte feedback aan collega's
stimuleert arbeidsmarkt gerichte attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een krachtige leeromgeving
ontwerpt een les vertrekkend vanuit eigen groeipunten
voert de les uit, vertrekkende vanuit eigen groeipunten

Leerinhoud

Vanuit eigen groeipunten en/of geformuleerde werkpunten door de lector ontwerp je zelf les(fasen). Je oefent deze met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een lector. Je stuurt je eigen handelen bij aan de hand van feedback van medestudenten en de lector. 

Je transfereert de ervaring die je opdeed tijdens het olod “communicatieve vaardigheden” naar deze context (geven van feedback).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Voor dit opleidingsonderdeel is 80% aanwezigheid verplicht.