Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk B32104/2858/2223/1/86
Studiegids

Praktijk B

32104/2858/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Praktijk B
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Kerff Karen, Ruttens Inge, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Korte omschrijving

Uitwerken en uitvoeren van lesfasen in de schoolcontext; verder uitwerken van portfolio ahv ondermeer supervisie

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert mondeling en schriftelijk gepast taalgebruik
stimuleert een gepast en vakgericht taalgebruik bij leerlingen
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
formuleert duidelijke en concrete suggesties ter bijsturing van de les rond vakoverschrijdende eindtermen na deze te hebben uitgevoerd
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert aan de stage verbonden administratie correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student selecteert en concretiseert leerplandoelen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden
gebruikt en vermeldt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
L: interactie: inspirerend coachen
stelt gerichte vragen en geeft gericht feedback aan collega's
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
de student gaat gepast om met de verwachtingen van de stageschool
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het werken aan groeipunten
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
de student omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding voor de hele klasgroep
voert de uitgewerkte les doelgericht uit

Leerinhoud

In deze stage observeer je een klasgroep voor het vak/de vakken die je zal geven. Je voert, nadat je je een beeld vormde van de beginsituatie, een aantal lessen in co-teaching uit met je mentor.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (lijst)

digitale leeromgeving lesmateriaalVerplicht
extra materiaal op DigitapVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
Stagereglement OTVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context60,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.