Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk profileren32112/2858/2223/1/67
Studiegids

Praktijk profileren

32112/2858/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Praktijk profileren
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk profileren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Hancké Tom, Hicketick Anja, Ruttens Inge, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Vakdidactiek B OF eerder ingeschreven voor Vakdidactiek B OF simultaan te volgen met Vakdidactiek B.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Korte omschrijving

Vanuit eigen intetesse en/of leerbehoefte kies je zelf een praktijksituatie waarin je aan de slag gaat als lesgever en/of begeleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft op een heldere manier weer hoe de opgedane ervaring heeft bijgedragen aan zijn professionele identiteit
gaat gericht om met feedback van lectoren
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten te verrijken
kiest vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte een specifieke (onderwijs)praktijk en motiveert zijn keuze
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert activiteiten doelgericht uit en creëert een werkbare en activerende leeromgeving
werkt een educatief pakket uit voor een specifieke doelgroep
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en het product

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel geeft je de kans om jezelf te profileren. Dit doe je door, vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte, ervaring op te doen in een door jou gekozen praktijksituatie. Focus ligt op je eigen groei alsook op het bereikte resultaat.

Beide elementen worden opgenomen in het portfolio.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leermateriaal:

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context50,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.