Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek A32101/2858/2223/1/81
Studiegids

Vakdidactiek A

32101/2858/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Vakdidactiek A
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Vakdidactiek A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Heuvelmans Rony, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Algemene didactiek OF eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF geslaagd voor Algemene didactiek.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Korte omschrijving

Integreren van algemene didactiek in een functionele lesvoorbereiding; vaardig omgaan met het leerplan voor het eigen vakgebied; thematisch stilstaan bij specifieke werkvormen; transfer van leerinhoud naar didactisch materiaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven duidelijk en zichtbaar aan bod komen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
onderscheidt leerlijnen vanuit het leerplan voor zijn eigen vak(ken)
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
stelt een functionele lesvoorbereiding op
vertaalt leerinhouden naar functioneel didactisch materiaal
werkt een vakspecifieke werkvorm concreet uit in een lesontwerp
Selecteert gepaste leerinhouden
ontwikkelt een lesvoorbereiding vanuit specifieke vakdidactische aspecten voor zijn vakgebied
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
ontwerpt een betrouwbaar en valide evaluatie-instrument

Leerinhoud

Je bestudeert de eindtermen en een leerplan uit het eigen vakgebied.

Je leert een functionele lesvoorbereiding voor je eigen vak opstellen. Je maakt daarbij bewuste vakdidactische keuzes.
Je behandelt een aantal thema’s die in de algemene didactiek reeds aan bod kwamen en maakt de transfer naar je eigen vak.

Je ontwerpt een betrouwbaar en valide evaluatie-instrument.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00