Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Beeldende mens in ontwikkeling27205/2860/2223/1/55
Studiegids

Beeldende mens in ontwikkeling

27205/2860/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.

De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in ( … ) ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis en vaardigheden inzetten om voor lerenden uitdagende artistieke leeromgevingen te creëren en kan op basis van die kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit te toetsen.
De student kan in eigen woorden verbanden aangeven tussen de fysieke, motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van zowel kinderen, jongeren als van volwassenen.
De student kan aangeven hoe waarnemen en aandacht aan elkaar zijn gerelateerd en kan hierbij minstens drie implicaties voor het onderwijs weergeven.
De student kan de verschillende stadia die Piaget hanteerde in eigen woorden bespreken.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan, voor minstens 3 domeinen weergeven wat een sensitieve periode is en op welke manier ze van belang is voor de ontwikkeling van het kind.
De student kan acties van leerkrachten in verband met veilige en onveilige hechting opsommen.
De student kan de belangrijkste stadia in de gemiddelde fysieke, motorische, cognitieve, morele en sociale ontwikkeling van zowel kinderen, jongeren als volwassenen verwoorden.
De student kan een aangeboden kindertekening correct plaatsen in de tekenontwikkeling en deze keuze verantwoorden gebruik makend van de juiste termen.
De student kan de algemene kenmerken van de puberteit bij jongens en meisjes weergeven.
De student kan in eigen woorden de invloed van onveilige gehechtheid verwoorden en aandachtspunten aangeven om hier in een educatieve context mee om te gaan.
De student kan de specifieke behoeften bij volwassenen van verschillende leeftijden in eigen woorden weergeven.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan de ontwikkeling van de hersenen op een aantal markante vlakken weergeven, hierbij linken leggend naar recent wetenschappelijk onderzoek.

Leerinhoud

Ontwikkelingspsychologie van de mens (kinderen, jongeren en volwassenen) met nadruk op het visuele, beeldend-motorisch interactieve, onderverdeeld in fysieke, motorische, cognitieve, morele en sociaal-emotionele ontwikkeling.


Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Studiematerialen (lijst)

Cursus via DigitapVerplicht
Studiewijzer Beeldende Mens in OntwikkelingVerplicht
  • Auteur: Lieven Vercauteren
Handboek Groot WordenVerplicht€ 29,99
  • Auteur: Katrien Struyven Marlies Baeten Eva Kyndt Eline Sierens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten/externe links op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- De Jonckheere, Peter. Ontwikkelingspsychologie: inleidende begrippen en
implicaties voor opvoeding en (basis) onderwijs. Mechelen, Plantyn, 2011. Print. (wordt ook voor ‘de beeldende mens in moeilijkheden’ gebruikt, dus sterk aanbevolen!)
- Adriaenssens, Peter. Gids voor succesvol opvoeden. Tielt, Lannoo, 2008. Print.
- Bronson, Po en Merryman, Ashley. Ouders opgelet! Baanbrekende inzichten over opvoeden. Amsterdam, Maven Publishing BV, 2011. Print.
- Byttebier, Igor. Creativiteit. Hoe? Zo! Tielt, Lannoo, 2002. Print.
- Delfos, Martine F. Psychologie van de adolescentie: biologisch, psychologisch en pedagogisch. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2012. Print.
- Feldman, Robert S. Ontwikkelingspsychologie 2: levensloop vanaf de jongvolwassenheid. 5de editie. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2011. Print.
- Gombeir, Dirk, Luk Bosman en Chico Detrez. Identiteit ontwikkelen : leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs. Mechelen, Plantyn, 2008. Print.
- Hogerhuis, Michiel, en Martijn van Oorschot. Alle gedrag is communicatie. Amsterdam, SWP, 2007. Print.
- Meykens, Simone. Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief. Acco, 2000.Print
- Nelis, Huub en Yvonne van Sark. Puberbrein binnenstebuiten. 4de editie. Utrecht, Kosmos, 2014. Print.
- Pommereau, Xavier. Puberteit: meer dan puistjes alleen. Antwerpen, Standaard, 2008. Print.
- Van der Molen, H.T., Kluytmans, F. & Hommes, M. A. Gespreksvoering: basisvaardigheden en gespreksmodellen. Groningen, Noordhoff, 2016 (vierde druk). Print.
- Van Geel, Victor. Lichaamstaal: praktijkboek voor de leraar. 7de editie. Amersfoort, Thieme Meulenhoff, 2014 (zevende druk). Print.
- www.klasse.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Kennistoets 100%

Open en gesloten vragen

Schriftelijk