Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Lecture Performance34483/2861/2223/1/53
Studiegids

Masterproef Lecture Performance

34483/2861/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Compositie binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Couck Nico, Moore Thomas, Pustlauk Anne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Research 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student toont de betrokkenheid van zijn reflectie op de artistieke uitvoeringspraktijk aan
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student toont een onderzoekende houding, kritische reflectie, vermogen tot redeneren, inhoudelijk inzicht
De student is in staat om artistiek relevant onderzoek te verrichten en dit te presenteren aan een publiek in de vorm van een lecture performance.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire

Leerinhoud

Zie Vademecum Research & Lecture Performance.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen85,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Research & Lecture Performance.