Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans32789/2862/2223/1/68
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans

32789/2862/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Onderzoekt verschillende dansopleidingen in het huidige werkveld en vergelijkt ze met elkaar.
Weet hoe een positieve en motiverende leeromgeving te creëren en hoe voldoende aandacht te geven aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en hun diversiteit.
Verdiept zijn kennis en gaat dieper in op het materiaal, de kwaliteit, de intentie en de uitvoering van de bewegingen.
Past de kennis van de klassieke didactiek en anatomie toe op een verantwoorde manier in het kader van kwetsurenpreventie.
Gaat op zoek naar relevant wetenschappelijk onderzoek in verband met hun vakgebied en past de resulaten hiervan toe in lesmateriaal
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Kiest een gestructeerde aanpak en werkt gericht aan de doelstellingen tijdens de oefenlessen met het oog op verbreding en verdieping.
Kan lesmateriaal af- en opbouwen vanuit verworven kennis en deelt deze vanuit het eigen perspectief met collega's
Ontwikkelt oog voor detail via het analyseren en onderzoeken van de eigen praktijk om zo lesmateriaal te ontwikkelen

Leerinhoud

In de specifieke vakdidactiek klassieke dans verdiepen we ons in de Vaganovamethode maar bekijken we ook andere stijlen binnen de klassiek techniek. We ondezoeken het passenmateriaal op een hoger niveau en bekijken het ook vanuit een anatomische hoek in het kader van kwetsurenpreventie. We observeren instituten die student dansers trainen tot professionele dansers en gaan op zoek naar recente onderzoeken binnen dit vakgebied. Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in de klassieke dans.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal aangeboden via het digitale leerplatform Digitap.

DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022

Elke student moet beschikken over een laptop.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
Grieg Valerie, Inside ballet technique
Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
René Vincent, Klassieke ballettechniek
De aanschaf van enkele CD’s met muziekbegeleiding voor klassieke dans.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd