Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek: Creatie en Improvisatie32791/2862/2223/1/39
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Creatie en Improvisatie

32791/2862/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan verschillende choreografische en improvisatorische werkmethodes onderzoeken, toepassen, evalueren, aanpassen en tonen.
Kan door 'belichaming' van verschillende werkmethodes, die gebruikt worden in het huidige werkveld, een eigen werkmethode observeren, analyseren en aanpassen
Onderzoekt en reflecteert eigen werkmethodes en toetst deze aan collega studenten en tijdens reële omstandigheden
Creëert een eigen artistieke werkruimte waarin experiment en onderzoek wordt mogelijk gemaakt
Toont interesse in het wijdere werkveld en past resultaten van onderzoek toe
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit
Verdiept de eigen kennis en gaat dieper in op het materiaal, de kwaliteit, de intentie en de uitvoering van de bewegingen
Onderzoekt en evalueert verschillende choreografische en improvisatorische werkwijzen uit het huidige werkveld.
Toont onderzoek, inventiviteit en een eigen artistieke persoonlijkheid.
Kan lesmateriaal analyseren, ontwikkelen en integreren vanuit verworven kennis

Leerinhoud

In de specifieke vakdidactiek Creatie en Improvisatie wordt improvisatie vanuit verschillende didactische, creatieve en onderzoekende principes bekeken. Er worden verschillende vormen van improvisatie geëxploreerd, waaronder vrije improvisatie, gestructureerde improvisatie en contact improvisatie. Tijdens deze lessen worden een aantal gastdocenten uitgenodigd om hun werkpraktijk met de cursisten te delen, onderzoeken en ervaren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal aangeboden via het digitale leerplatform Digitap.

DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022

Elke student moet beschikken over een laptop.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur
- Blakey, P. (1996) Stretching Without Pain, Bibliotek Books
- Clarkson, P. M and Watkins, A. W. 1990. Dancing Longer Dancing Stronger a dancer’s guide to improving technique and preventing injury. New Jersey. Princeton Book Company.
- Fay, M. 1997. Mind Over Body the development of the dancer – the role of the teacher. London. A & C Black Limited.
- Guest, Ann Hutchinson (1983) Your Move – A New Approach to the Study of Movement and Dance, London: Gordon and Breach
- Howse, Justin and Shirley Hancock (1992) Dance Technique and Injury Prevention, London: A & C Black
- Laban, Rudolf, (1975) Modern Educational Dance, ed. Macdonald & Evans
- Laban, R (revised by Lisa Ullman). 1988. The Mastery of Movement. Plymouth. Northcote House Publishers Ltd.
- Maude, Patricia, (2001) Physical children, active teaching
- Olsen, Andrea (1991) Body Stories: A Guide to Experiential Anatomy, Barrytown, New York: Station Hill Press
- Redfern, Betty, 1982 Concepts in Modern Educational Dance, Dance Books Ltd., London
- Sevey Fitt, S. (1988) Dance Kinesiology, New York: Schirmer Books
- Todd, M.E. (1968) The Thinking Body, New York: Dance Horizons

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd