Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Vrijstelling op basis van eerder behaald diploma28152/2862/2223/1/35
Studiegids

Vrijstelling op basis van eerder behaald diploma

28152/2862/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Vrijstelling op basis van eerder behaald diploma
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Vrijstelling op basis van eerder behaald diploma
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 60 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.