Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Algemene vakdidactiek Hedendaagse Dans: basis34350/2862/2223/1/83
Studiegids

Algemene vakdidactiek Hedendaagse Dans: basis

34350/2862/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving


OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Begrijpt het belang om een beginsituatie in te schatten en kan deze benoemen.
Kiest, formuleert en structureert gepaste doelstellingen aan de hand van de beginsituatie en de doelgroep.
Kiest en formuleert lesmateriaal in functie van het niveau van de doelgroep en van het pedagogisch proces.
Kan taken, lesvoorbereidingen e.d. organiseren met andere taken en op tijd indienen
Integreert kennis van de volledige opleiding met oog op een verantwoorde en veilige werkpraktijk voor lichaam en geest.
Creëert een motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van de lerenden.
Heeft aandacht voor het mentale welbehagen van de leerlingen tijdens oefenlessen en microteaching. Zorgt voor een veilige werkpraktijk voor lichaam en geest.
Doet aan zelfreflectie, zelfevaluatie en peerfeedback en ontwikkelt een kritische ingesteldheid. Kan het proces bijsturen en actief naar oplossingen zoeken.
Kan de les op een flexibele manier aanpassen aan de situatie die zich voordoet in case studies. Kan het materiaal afbreken, verbreden of verdiepen naar gelang nodig
Bepaalt verschillende didactische methodologieën en kan deze toepassen en realiseren naargelang de situatie en doelgroep.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit
Kan lesmateriaal opbouwen vanuit persoonlijk perspectief als teaching artist, en dit analyseren, toepassen en doorgeven
Is als teaching artist op de hoogte en geïnteresseerd in het wijdere werkveld en past resultaten van recente onderzoeken toe in de lesmaterialen
Kan vanuit de eigen professionaliteit inhoud analyseren, afbouwen, opbouwen en doorgeven

Leerinhoud

De vakdidactiek hedendaagse dans onderzoekt verschillende methodieken en lesgeefstijlen in de hedendaagse dans voor de beginnende en intermediaire danser en plaatst ze kritisch naast elkaar om zo te komen tot de ontwikkeling van een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans. Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, werken studenten aan het opbouwen van hun competenties als leraar in de hedendaagse dans.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal aangeboden via het digitale leerplatform Digitap.

DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022

Elke student moet beschikken over een laptop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd