Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Motion32177/2841/2223/1/68
Studiegids

Motion

32177/2841/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Co-titularis(sen): Vandenbosch Johan, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Elektriciteit AC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit AC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit AC (EMS-M)) EN (simultaan te volgen met Industriële elektronica OF eerder ingeschreven voor Industriële elektronica OF eerder ingeschreven voor Industriële elektronica (EMS-M)) EN (simultaan te volgen met Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC (EMS-M)).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Motion behandelt synchrone en asynchrone machines en de sturingen van AC- en DC-motoren. Studenten leren de toepassingen voor deze componenten en hoe ze aan te sluiten en in te stellen.
Het olod Motion bereidt voor op het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit aan de hand van verzamelde data uit schema's/tekeningen/handleidingen en op het opsporen van en diagnosticeren van storingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student beschrijft de bouw en het gedrag van een synchrone en/of asynchrone machine in het kader van identificatie en gebruik van de diverse machines.
De student onderscheidt de opbouw en de eigenschappen van diverse ongestuurde en gestuurde gelijkrichters.
De student identificeert de opbouw en de diverse delen van een positioneersysteem.
De student legt het doel en de werking uit van één of meerdere startmethoden voor het starten van een asynchrone motor.
De student legt de werking van elektronische schakelaars uit in een typische toepassing.
De student sluit een DC-motorsturing aan.
De student sluit een frequentie-omvormer aan.
02: Basismetingen en -testen: voert zelfstandig basismetingen en -testen vakkundig uit op een technische installatie
De student parametreert een frequentie-omvormer.
De student test de elementaire werking van een generator.
De student voert metingen uit op asynchrone motoren.
De student voert metingen uit op DC-motoren.
04: Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student beschrijft de eigenschappen van een frequentie-omvormer in het kader van zijn fundamentele werking.

Leerinhoud

Studie van:

 • synchrone generator
 • synchrone motor
 • asynchrone motoren en startmethoden
 • ongestuurde en gestuurde gelijkrichters

Praktische toepassingen:

 • frequentiesturing
 • softstarter
 • motorsturingen
 • positioneersystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de labomomenten moet de student een papieren versie van de labo-opdrachten bij zich hebben en de cursus en nodige informatie op zijn laptop kunnen raadplegen.
 • Tijdens de praktijksessies kan de student gebruik maken van verschillende opstellingen met motoren en sturingen.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)80,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Taak
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Taak indienen voor aanvang van het examen.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Labo (concrete afspraken: zie labo opdrachten).
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: labo’s.
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dient de student zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 2 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd zonder in te halen), krijgt een code ‘F’ van Fail voor dit opleidingsonderdeel omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van voorbereidingen, opdrachten, taken, oefeningen is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).