Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechatronica10612/2841/2223/1/81
Studiegids

Mechatronica

10612/2841/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Aernouts Dennis
Andere co-titularis(sen): Hanssens Serge, Verstrepen Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC (EMS-M).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Mechatronica behandelt verschillende aspecten rond het automatiseren van systemen m.b.v. een PLC. Dit is het opsporen, analyseren en aanpakken van storingen alsook het ontwikkelen/opbouwen van software en elektrische schakelingen van eenvoudige productieprocessen.

Het olod Mechatronica bereidt voor op het olod Labo PLC.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student analyseert de hardwareconfiguratie van een PLC-systeem en sluit elektrische componenten correct aan.
De student beschrijft de werking van een eenvoudig PLC-programma door het te documenteren.
De student benoemt de mogelijkheden en toepassingen van een PLC bij technische installaties.
De student motiveert het gebruik van geschikte I/O-kaarten aan de hand van vooropgestelde gegevens in technische installaties.
De student ontwikkelt eenvoudige programma's in de vooropgestelde programmeertalen conform de code van de goede praktijk bij PLC-sturingen.
De student selecteert een geschikte I/O-kaart aan de hand van vooropgestelde gegevens in technische installaties.
04: Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student sluit elektrische componenten correct aan met aandacht voor veiligheid.
05: Storingsonderzoek: lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan technische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student spoort op een gestructureerde manier fouten op.
08: Levenslang leren: is zelfkritisch en verbetert de eigen praktijk door persoonlijke ontwikkelingsnoden te identificeren en technologische ontwikkelingen in het vakgebied op te volgen.
De student onderzoekt zelfstandig de specifieke uitdrukkingen met betrekking tot hedendaagse industriële technologieën en past de terminologie correct toe.

Leerinhoud

 • Opbouw van een geautomatiseerd systeem
 • Programmaverwerking en programmeertalen
 • Sensoren en actuatoren aansluiten
 • Inzicht in hedendaagse industriële technologie
 • Gebruik van basisinstructies en datatypes
 • Combinatorische basisschakelingen omzetten in softwarecode
 • Softwarecode analyseren en beschrijven
 • Storingzoeken in geautomatiseerde systemen
 • In dienst name en opleveren van een geautomatiseerde schakeling

Studiematerialen (lijst)

Automatisatie - Programmeerbare sturingen Editie 2021Verplicht€ 32,94
 • Auteur: Geert Van Grieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Opgaven (taken) worden via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met TIA portal software (1 educatieve jaarlicentie van het Siemens Pakket TIA portal gratis te verkrijgen via de lector).
 • Tijdens de praktijksessies maakt de student gebruik van een PLC, voorzien van de nodige hard- en software.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student het handboek, de bijlagen, de voorbereiding en de oefeningen/verslagen bij zich.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)48,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Theorie (gesloten boek en individueel), gespreid over 2 tussentijdse evaluatiemomenten: zie toetsing (tekst).
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Labovaardigheden (open boek en individueel), gespreid over 2 tussentijdse evaluatiemomenten: zie toetsing (tekst).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Theorie (gesloten boek en individueel)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Labovaardigheden (open boek en individueel)

Toetsing (tekst)

Tussentijdse evaluaties tijdens het opleidingsonderdeel (buiten de examenperiode):

 • Deelname aan de tussentijdse evaluatie(s) van dit opleidingsonderdeel is verplicht.
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, de tussentijdse evaluatie inhalen tijdens een monitoraat. Hiervoor dient de student zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste tussentijdse evaluatie.
 • Een student kan geen inhaalexamen aanvragen voor een tussentijdse evaluatie dat hij reeds heeft afgelegd.