Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Learn@work Installatietechnieken37216/2844/2223/1/71
Studiegids

Learn@work Installatietechnieken

37216/2844/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen) als Elektrisch schemalezen en -tekenen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peetermans Wouter
Andere co-titularis(sen): De Ridder Ward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Learn@work Installatietechnieken behandelt het lezen en interpreteren van elektrische residentiele en industriële schema's. De student leert gebruik te maken van verschillende componenten van de elektrische kring en leert hier correct en veilig mee werken.
Het olod Learn@work installatietechnieken bereidt voor op het onderhouden en aanpassen van elektrische installaties op een veilige en correcte manier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student analyseert de functionaliteit van een complex industrieel en residentieel schema.
De student herkent het toegepaste net aan de hand van de gebruikte beveiligings-, aardings- en voedingsapparatuur.
De student ontleedt een industrieel en residentieel schema en legt het begrijpend uit mede in functie van de door de ontwerper gekozen apparatuurspecificaties.
De student herkent en maakt correct gebruik van grafische symbolen.
04: Onderhouden: Voert onderhoud uit op de bestaande IoT-systemen en wijzigt, vervangt of herstelt indien nodig.
De student beargumenteert de keuze van vervangonderdelen bij herstelling aan de hand van catalogi, volgens de regels van goed vakmanschap (elektrische keuring).

Leerinhoud

 • De belangrijkste elektrische ééndraadssymbolen en meerdraadssymbolen begrijpen
 • Situatieschema analyseren 
 • Artikelbeheer (relais, contactoren, klemmen & kabels en beveiligingsmateriaal) interpreteren in functie van wisselstukken 
 • Relais, contactoren, klemmen & kabels monteren op een montagebord.
 • AREII
 • Veilig werken met elektrische installaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)46,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.