Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Learn@work Immotica37226/2844/2223/1/23
Studiegids

Learn@work Immotica

37226/2844/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ridder Ward
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Learn@work 1_1 OF simultaan te volgen met Learn@work Domotica) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Learn@work immotica maken de studenten verder kennis met organisaties waarin ze later terecht kunnen komen. Ook leren de studenten werken met immotica toepassingen (voornamelijk KNX).

Door binnen een brede waaier aan organisaties en technologieën in contact te komen met verschillende aspecten van het werkveld van de IOT-technicus krijgen de studenten de mogelijkheid om te ontdekken waar hun interesses liggen.

Het olod Learn@work immoticabereidt voor op IoT Werkplekleren en een functie in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student configureert smart connected devices
De student optimaliseert smart connected devices
De student programmeert smart connected devices
De student installeert smart connected devices
De student verifieert de goede werking van de smart connected devices
De student verifieert de goede werking van de aansluitingen in functie van de installatie
04: Onderhouden: Voert onderhoud uit op de bestaande IoT-systemen en wijzigt, vervangt of herstelt indien nodig.
De student voert metingen uit ter nazicht van de installatie
De student herstelt of vervangt smart connected devices

Leerinhoud

Installatie, configuratie, integratie van een Immotica Systeem
Verschillende aspecten van het werkveld ontdekken, en hierover reflecteren:
• Rondleidingen
• Presentaties
• Evenementen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)126,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.