Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding tot het recht33748/2878/2223/1/67
Studiegids

Inleiding tot het recht

33748/2878/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven, Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Inleiding tot het recht behandelt de kern van de verschillende rechtstakken, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en kunnen gebruiken van de juridische kernbegrippen. Ook behandelt dit olod de basisregels van het opzoeken, gebruiken en correct citeren van juridische teksten en de basisbeginselen van gerechtelijk recht.

Het olod Inleiding tot het recht bereidt voor op het begrijpen van de verbanden tussen de andere opleidingsonderdelen recht in het opleidingsprogramma. Het bereidt voor op de specifieke opdrachten in Werkplekleren 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op in juridische databanken
De student omschrijft juridische begrippen en rechtsbeginselen uit het publiek-, privaat- en gerechtelijk recht
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student legt de verschillen tussen privaat- en publiekrecht uit
De student herkent de verschillende rechtstakken en omschrijft de voornaamste juridische begrippen
De student omschrijft de grote lijnen van de gerechtelijke organisatie in Belgiƫ
De student legt het verschil uit tussen de diverse rechtsbronnen
De student beschrijft de samenstelling en bevoegdheden van de verschillende rechtbanken
De student omschrijft de verschillende rechtsmiddelen
De student legt de basisprincipes en -begrippen van de verschillende rechtsakken uit
De student herkent de verschillende formele juridische rechtsbronnen en vindt deze terug

Leerinhoud

 • Wat is recht.
 • De indeling van het recht.
 • De bronnen van het recht.
 • Rechtsbeginselen en begrippen.
 • Rechtsmethodiek: de student kent de kenmerken van de diverse rechtsbronnen en kent de vindplaats.
 • Structuren en instellingen: de politieke instellingen in het federale België, de werking van de Belgische staatsstructuur en zijn organen
 • Hoe komt een legislatieve norm tot stand
 • Hiërarchie der normen
 • De supranationale instellingen.
 • De Belgische gerechtelijke instellingen: samenstelling, bevoegdheden, rechtsmiddelen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Inleiding tot het rechtVerplicht
 • Auteur: Marc Van Hoecke, Boudewijn Bouckaert, Rozemie Defrancq
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • cursusmateriaal van de lector.
 • materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.
 • aanbevolen: meest recente versie van het handboek van Mark Van Hoecke, Boudewijn Bouckaert en Philippe Thion,  Inleiding tot het recht,  Acco uitgeverij, ISBN 9789033495519

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.