Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Praktisch verbintenissenrecht en contracten33749/2878/2223/1/04
Studiegids

Praktisch verbintenissenrecht en contracten

33749/2878/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Buys Carl, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch verbintenissenrecht en contracten behandelt de basisprincipes van het verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten.

Het olod Praktisch verbintenissenrecht en contracten bereidt vooral voor op de opdrachten in werkplekleren 1 (werkveldexploratie), werkplekleren 2 (notariaat), werkplekleren 3 (bedrijf)

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt de relevante wetsartikelen op
De student vindt de verschillende bronnen van het verbintenissen- en contractenrecht terug en gebruikt ze
De student herkent de verschillende soorten verbintenissen
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student licht de basisprincipes en -begrippen van het verbintenissenrecht toe
De student legt uit hoe verbintenissen ontstaan en tenietgaan
De student licht de belangrijkste onderdelen van een huur- en koopovereenkomst toe
De student legt het verschil uit tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake praktisch verbintenissenrecht en contracten op

Leerinhoud

 • Inleiding verbintenissenrecht:
  • Situering en vindplaats van het verbintenissenrecht
  • Begripsomschrijving en karakteristieke eigenschappen van de verbintenis
  • Soort verbintenissen
  • Bronnen van verbintenissen
  • Totstandkoming van verbintenissen en gevolgen
  • Tenietgaan van verbintenissen
 • Belangrijkste contracten
  • Koop
  • Huur
  • Aanneming
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Lastgeving
  • Borgtocht
  • Dading


Studiematerialen (lijst)

Documentatie (aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en oefeningen die ter beschikking worden gesteld door de lector.Verplicht
StudiewijzerVerplicht
VRG codexVerplicht
 • Auteur: Vlaams Rechtgenootschap
Praktisch burgerlijk recht uitgedieptVerplicht
 • Auteur: DANAU, S., DOM, P en ROODHOOFT, J.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Een recente niet-geannoteerde codex (met courante wetgeving die behoort tot het burgerlijk recht)
 • Documentatie (aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en oefeningen die ter beschikking worden gesteld. door de lector
 • Meest recente versie van het handboek van DANAU, C., DOM, P. en ROODHOOFT, J., Praktisch burgerlijk recht uitgediept, Berchem, Uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.