Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 1: Werkveldexploratie33756/2878/2223/1/48
Studiegids

Werkplekleren 1: Werkveldexploratie

33756/2878/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

 • Het olod Werkplekleren 1: werkveldexploratie behandelt de praktijk en kennismaking met verschillende werkplekken met een juridisch karakter.
 • Het olod Werkplekleren 1: werkveldexploratie bereidt voor op de olods Werkplekleren 2, 3, 4, 5 en 6 en op de administratieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student benoemt en duidt de rechtstakken die van toepassing zijn op zijn/haar persoonlijke situatie
De student benoemt en duidt de rechtstakken die van toepassing zijn op de contracten in zijn/haar persoonlijke situatie
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliƫnten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student bundelt zijn/haar bevindingen in een Powerpointpresentatie, die hij/zij mondeling toelicht aan zijn/haar medestudenten
09: De gegradueerde neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team en faciliteert de operationele werking van het team.
De student werkt constructief samen in team
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student onderzoekt de arbeidskansen binnen een toegewezen juridische sector onder de begeleiding van de werkplekbegeleider
De student reflecteert over zijn/haar sterke en zwakke punten met betrekking tot de rechtstakken van zijn/haar interesse
De student reflecteert over de beroepspraktijk en motiveert hierbij de aspecten die bij zijn/haar interesses aansluiten

Leerinhoud

 • Verslagen opstellen
 • Notuleren
 • Observeren
 • Presentaties geven met MS Powerpoint
 • Reflecteren en een actiepunt formuleren vanuit de gekregen feedback van de lector

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Cursusmateriaal van de lector
 • Taakfiche Werkplekleren 1: Werkveldexploratie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio60,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.


AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.