Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Praktisch personen- en familierecht (miv familiaal vermogensrecht)33759/2878/2223/1/53
Studiegids

Praktisch personen- en familierecht (miv familiaal vermogensrecht)

33759/2878/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Buys Carl, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch personen- en familierecht (m.i.v. familiaal vermogensrecht) behandelt de verschillende soorten afstammingsbanden, geboorte, huwelijk en echtscheiding en een basis familiaal vermogensrecht.

Het olod Praktisch personen- en familierecht (m.i.v. familiaal vermogensrecht) bereidt de student voor op de opdrachten in Werkplekleren 2 en Werkplekleren 5 en Werkplekleren 6.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt de relevante regelgeving inzake het personen- en familierecht op en past deze toe
De student vindt de verschillende bronnen van het personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht terug en gebruikt ze
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student legt de basisprincipes van de verschillende soorten afstammingsbanden uit
De student legt de basisprincipes van de verschillende soorten samenlevingsvormen uit
De student legt uit wanneer iemand rechtsonbekwaam verklaard wordt en welke gevolgen hieraan verbonden zijn
De student benoemt de basisprincipes inzake nationaliteit en identiteit
De student benoemt en herkent de kenmerken van de verschillende huwelijksstelsels en de gevolgen hiervan
De student omschrijft en herkent de basisbegrippen van de wettelijke erfopvolging, het testament en de schenking
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake personen- en familierecht en familiaalvermogensrecht op

Leerinhoud

 • Basisbeginselen personen- en familierecht: afstammingsrecht, geboorte, huwelijk, echtscheiding
 • Samenlevingsvormen
 • Bekwaamheid
 • Nationaliteit
 • Identiteit
 • Basisbeginselen huwelijksvermogensrecht: huwelijksstelsels
 • Basisbeginselen erfrecht: testament, schenking, erfopvolging

Studiematerialen (lijst)

Documentatie (aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en oefeningen die ter beschikking worden gesteld door de lector.Verplicht
StudiewijzerVerplicht
VRG codexVerplicht
 • Auteur: Vlaams Rechtgenootschap
Praktisch burgerlijk recht uitgedieptVerplicht
 • Auteur: DANAU, S., DOM, P en ROODHOOFT, J.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Een recente niet-geannoteerde codex (met courante wetgeving die behoort tot het burgerlijk recht)
- Documentatie (aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en oefeningen die ter beschikking worden gesteld door de lector.
- Meest recente versie van het handboek DANAU, C., DOM, P. en ROODHOOFT, J., Praktisch burgerlijk recht uitgediept, Berchem, Uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.