Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Praktisch ondernemingsrecht33760/2878/2223/1/87
Studiegids

Praktisch ondernemingsrecht

33760/2878/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch ondernemingsrecht behandelt de regels van het ondernemings-, economisch en consumentenrecht.

Waarom wijkt handelsrecht af van het basisrecht? Wat is de verhouding tussen handelsrecht en burgerlijk recht? Heeft de 'handelaar' een uitzonderlijke hoedanigheid? Opstart en vestiging als ondernemer, overzicht van vennootschapsrecht, handelspraktijken, mededingingsrecht komen aan bod. Verder wordt ook het einde van de handelsactiviteit behandeld met de wet continuïteit ondernemingen en faillissementswetgeving.

Het olod Praktisch ondernemingsrecht bereidt voor op de administratieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt de relevante regelgeving op en past deze toe
De student vindt de verschillende bronnen van het ondernemingsrecht terug en gebruikt ze
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student licht de basisprincipes en -begrippen van het ondernemingsrecht toe
De student legt het statuut, de rechten en plichten van de diverse actoren uit het ondernemings-, economisch en consumentenrecht uit (bv. onderneming, consument, handelstussenpersoon ...)
De student benoemt en omschrijft de belangrijkste onderdelen van het ondernemings-, economisch en consumentenrecht
De student legt de rechtsaard, de kenmerken en het belang van juridische begrippen en concepten uit het ondernemings-, economisch en consumentenecht uit (bv.onderneming, factuur, handelszaak, bewijs in ondernemingszaken, gerechtelijke reorganisatie, elektronische handel, marktpraktijken)
De student legt de doelstelling, de voorwaarden en de concrete uitwerking van complexe transacties, contracten en procedures van het ondernemings-, economisch en consumentenrecht uit (bv.het in pand geven van een handelszaak, het endosseren van een factuur, het trekken van een wissel ...)
De student benoemt de statuten en procedures die in het ondernemings-, economisch en consumentenrecht zijn uitgewerkt om de actoren en derden te beschermen
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetwijzigingen en evoluties inzake ondernemingsrecht op

Leerinhoud

 • Ondernemingsrecht
  • Bronnen
  • Kernbegrippen
  • Statuut en verplichtingen van de onderneming
  • Bewijs in ondernemingszaken
  • Bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank
  • Handelszaak
  • Handelsovereenkomsten
 • Economisch recht en consumentenrecht
  • Basisbeginselen
  • Bronnen
  • Prijzenreglementering
  • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Bijzondere topics
  • Basisbeginselen van het intellectueel eigendomsrecht

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Documentatie (aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en oefeningen die ter beschikking worden gesteld door de lector.Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Praktisch economisch recht - BASISBEGINSELENVerplicht
 • Auteur: GHYSELS, G. en ROODHOOFT, J.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Meest recente versie van het handboek GHYSELS, G. & ROODHOOFT, J., Praktisch economisch recht, Berchem, Uitgeverij De Boeck.
- Cursusmateriaal van de lector.
- Andere documentatie - aanvullende wetgeving, rechtspraak en rechtsleer- die ter beschikking gesteld wordt door de lector op de elektronische leeromgeving Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.