Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Deontologie20443/2878/2223/1/08
Studiegids

Deontologie

20443/2878/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Gaststudenten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Olympiade
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Deontologie behandelt de deontologische regels, specifiek gericht op de juridische beroepen zoals gespecificeerd in de verschillende 'codes of conduct'.

Het olod Deontologie bereidt voor op de ontwikkeling van de juiste attitude en het inzicht in de deontologische principes en privacyaspecten zoals gespecificeerd in de General Data Protection Regulation (GDPR).

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: De gegradueerde neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team en faciliteert de operationele werking van het team.
De student werkt teamgericht
De student voert zijn/haar juridisch ondersteunende taken stipt uit en respecteert afspraken en deadlines
13: De gegradueerde voert de juridisch ondersteunende taken nauwkeurig, discreet en deontologisch correct uit.
De student past de deontologische code toe in een gesimuleerde omgeving
De student voert zijn/haar juridische ondersteunende taken nauwkeurig uit
De student handelt steeds in het belang van de cliƫnt
De student beschrijft de belangrijkste aspecten van GDPR
De student past het beroepsgeheim toe en stelt zich discreet op
De student past de regels rond correct social media gebruik toe

Leerinhoud

 • Omschrijving begrip arbeidsattitude
 • Omgaan met regels en afspraken binnen de sector
 • Belang van teamwork
 • Omschrijving begrip deontologie
 • Regels inzake beroepsgeheim, informatieplicht en privacy
 • Do's-and-don'ts rond het gebruik van social media
 • Handelen in het belang van de klant
 • De belangrijkste aspecten van GDPR

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Deontologie en arbeidsattitudeVerplicht
 • Auteur: CLAES, H. en VAN DEN BRANDT, K.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Meest recente versie van het handboek van Hilde Claes en Koen Van den Brandt, Deontologie en arbeidsattitude, KnopsBooks.com, ISBN-13: 978-9-4603-5523-3.

- cursusmateriaal van de lector

- materiaal op de elektronische leeromgeving Digitp.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.