Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Praktisch sociaal recht33764/2878/2223/1/29
Studiegids

Praktisch sociaal recht

33764/2878/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch sociaal recht behandelt de kenmerken en situering van het sociaal recht in België. Er wordt zowel aandacht besteed aan het individueel en het collectief arbeidsrecht als aan het socialezekerheidsrecht (zowel werknemers als zelfstandigen).

Het olod Praktisch sociaal recht bereidt voor op de administratieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student vindt de verschillende bronnen van het sociaal recht terug en gebruikt ze bij de oplossing van algemene problematieken binnen het sociaal recht
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student licht de basisprincipes en begrippen van het sociaal recht toe
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het individueel arbeidsrecht
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het sociaal zekerheidsrecht met inbegrip van het zelfstandigenstatuut
De student geeft een omschrijving van de basisbegrippen, principes en werking van het collectief arbeidsrecht
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake sociaal recht

Leerinhoud

 • Algemene beginselen sociale wetgeving
 • Kenmerken van arbeids- en socialezekerheidsrecht
 • Individueel arbeidsrecht
 • Collectieve arbeidsverhoudingen
 • Sociale zekerheid voor werknemers
 • Algemeenheden inzake het sociaal statuut van zelfstandigen

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Praktisch sociaal rechtVerplicht
 • Auteur: L. Laurysens, L. De Bruyckere, V. Verdeyen, G. Polspoel
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap 
 • Cursusmateriaal van de lector
 • Meest recente versie van het handboek Laurysens, L. & Van Robbroeck, W., Praktisch sociaal recht. Berchem, uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.