Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Zakelijke en juridische communicatie 333767/2878/2223/1/34
Studiegids

Zakelijke en juridische communicatie 3

33767/2878/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Zakelijke en juridische communicatie 3 behandelt de schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Het olod Zakelijke en juridische communicatie 3 bereidt voor op de administratieve en communicatieve taken in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde maakt officiële en juridische ontwerpverslagen en notulen.
De student maakt een verslag op
05: De gegradueerde faciliteert en ondersteunt het contact met de cliënt bij juridische en administratieve dienstverlening.
De student legt juridische teksten uit aan een niet-juridisch publiek en zet juridisch jargon om in lekentaal
De student vat een rechtsbron naar keuze (rechtspraak, rechtsleer, wetgeving) samen
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student motiveert zijn/haar mening over een eenvoudig juridisch onderwerp
De student stelt een CV en motivatiebrief op
De student voert een sollicitatiegesprek
De student voert een klantgericht gesprek en past hierbij de deontologische regels toe
11: De gegradueerde werkt oplossings- en doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket.
De student past vaak voorkomende juridische termen actief toe in een juridische context
De student zet juridisch jargon om in lekentaal

Leerinhoud

Inleiding: Wat is zakelijke communicatie, wat is het belang ervan, moeilijkheden bij zakelijke communicatie, een communicatiemodel, vaak voorkomende problemen, tips voor goede zakelijke communicatie, communicatiedoelen, een boodschap formuleren

Een kwalitatieve zakelijke tekst/verslag schrijven 1: tips bij het schrijven, schrijverstypen, plannen van het schrijfproces, Formuleren van een kwalitatieve tekst (inhoud, structuur, revisie, vormgeving),

Een kwalitatieve tekst schrijven 2: bijzondere aandacht voor tekststructuur (alinea's, signaalwoorden, verwijzingen, vaste tekststructuren) en schrijfstijl (vlot leesbare en begrijpbare zinnen formuleren, inclusief juridische teksten hertalen naar heldere cliëntgerichte teksten);  

  Vb. Een juridische tekst (vonnis, arrest, rechtsgeleerd artikel,...) wordt omgezet naar een blogbericht voor het cliënteel van een juridisch zakenkantoor.

Overtuigend communiceren: overtuigen, argumenteren, discussiëren, debatteren 

  Vb. De student verdedigt een stelling over een (actueel) (juridisch) onderwerp (vb. voor of tegen verplichte vaccinatieplicht).

Solliciteren: belang, moeilijkheden, STARR-methode, elevator pitch, hoe een CV en sollicitatiebrief opmaken en hoe een sollicitatiegesprek voorbereiden en voeren.

Vb. de student maakt een CV en een sollicitatiebrief op en doet een elevator pitch

 


Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio25,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio25,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.