Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 3 : Bedrijf33769/2878/2223/1/05
Studiegids

Werkplekleren 3 : Bedrijf

33769/2878/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Buelens Luc, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 3: Bedrijf behandelt het proces van aanwervingsprocedures binnen een bedrijf en een aantal administratieve basistaken in de verzekeringssector.

Het olod Werkplekleren 3: Bedrijf bereidt voor op het uitvoeren van opdrachten i.v.m. een aanwervingsprocedure binnen een personeelsafdeling en op een aantal basisopdrachten bij een verzekeringsmakelaar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde maakt officiƫle en juridische ontwerpverslagen en notulen.
De student maakt een verslag van een sollicitatie
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliƫnten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student stelt aan de hand van een sjabloon een voorstel van een vacature op
De student correspondeert schriftelijk met sollicitanten
08: De gegradueerde bewaakt de kwaliteit van de administratieve juridische procedures binnen zijn/haar bevoegdheid, signaleert verbeterpunten aan de leidinggevende en formuleert verbetervoorstellen.
De student beoordeelt of een cv voldoet aan de vooropgestelde eisen van de vacature
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student voert basistaken binnen de verzekeringssector uit
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student reflecteert over zijn/haar arbeidsmogelijkheden en bij een verzekeringsmakelaar
De student reflecteert over zijn/haar sterke en zwakke punten m.b.t. de HR omgeving

Leerinhoud

BEDRIJF:

 • Opstellen van een vacature op basis van het sjabloon dat binnen het bedrijf wordt gehanteerd.
 • Beoordelen van een sollicitatiebrief: voldoet de sollicitatiebrief aan de vooropgestelde eisen van de vacature.
 • Bijwonen van een sollicitatie en opmaken van een kort verslag.
 • Schrijven van een brief om de sollicitant aan te nemen en een brief om de sollicitant af te wijzen.

VERZEKERINGSSECTOR

 • De nodige interne documenten verzamelen die vereist zijn in een verzekeringsdossier voor een motorrijtuigenverzekering, een brandverzekering, een levensverzekering...
 • Opstellen van een bevestigingsmail naar de werkplek
 • Het ordenen van de documenten in de juiste volgorde
 • Opstellen van een verslag van de eigen activiteiten.
 • Administratieve verplichtingen en procedures van het verzekeringsrecht (o.a. MIFID en IPID)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taakfiche Werkplekleren 3: Bedrijf

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werkplekleren en/of stage54,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio60,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.